Vergoedingen/Tarieven

Informatie over vergoedingen en tarieven 2018

Basisverzekering

Dieetadvisering is sinds 1 januari 2013 weer opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Indien je een verwijzing van jouw arts of specialist hebt, worden 3 behandeluren per kalenderjaar door de zorgverzekeraar vergoed. Sinds 2008 wordt er echter wel een eigen risico gehanteerd door alle verzekeraars. Dit geldt voor vele vormen van zorg, waaronder dieetadvisering.

Voor het eerste consult wordt 90 minuten gerekend. Voor de vervolgconsulten wordt over het algemeen 30 minuten gerekend. In de praktijk komen 3 behandeluren neer op 4 tot 6 consulten per kalenderjaar. In een nieuw kalenderjaar is weer recht op nieuwe vergoeding van 3 behandeluren. De verwijzing van een arts of specialist is een jaar geldig.

Directe en indirecte tijd

Soms wordt er meer tijd voor een consult gerekend dan de tijd dat je daadwerkelijk op consult komt. Naast de gesprekken is ook tijd nodig voor het opstellen en uitwerken van een individueel voedings- of dieetadvies en administratieve handelingen (bijvoorbeeld het schrijven van rapportages aan de verwijzende arts, soms wordt overleg gepleegd met de verwijzend arts over jouw situatie en een andere keer wordt informatie voor je opgezocht). Drie uren dieetadvisering wil dus niet zeggen dat je drie uren bij de diëtist aan tafel zit.

Krijg je een rekening?

Diëtistenpraktijk Hester Visser heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Over het algemeen gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Als je langer begeleid wilt worden

De diëtist houdt in de gaten wanneer je 3 behandeluren op zijn en zal dit ook tijdig met je bespreken. Sommige zorgverzekeraars hebben extra uren dieetadvisering in aanvullende pakketten opgenomen. Je kunt dit navragen bij jouw verzekeraar of hiervoor jouw polisvoorwaarden raadplegen.

Indien jouw verzekeraar geen aanvullende consulten vergoedt, kun je er voor kiezen om de aanvullende consulten zelf te betalen.

Het tarief is dan:

  • voor een consult van 30 minuten: € 30,00
  • voor een consult van 15 minuten: € 15,00

Annuleren van afspraken

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Dit kan zowel telefonisch als per mail.

Niet nagekomen afspraken

Indien je zonder bericht een afspraak niet nakomt, kan de tijd die voor jou gereserveerd is, in rekening worden gebracht.