Vergoedingen/Tarieven

Informatie over vergoedingen en tarieven 2022

In 2022 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar (tenzij u een hoger vrijwillig eigen risico heeft). Voor kinderen tot 18 jaar geldt géén eigen risico.

Na deze 3 uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend óf en hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

 

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht bestaat uit twee componenten:

  • Contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is;
  • Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

 

Als u langer begeleid wilt worden

De diëtist houdt in de gaten wanneer uw 3 behandeluren op zijn en zal dit ook tijdig met u bespreken. Indien uw geen recht meer hebt op vergoeding vanuit uw (aanvullende) verzekering, gelden de volgende tarieven.

 

Consultsoort                                                  Tarief                         

 

  • Eerste consult                                     € 90,00- €107,50

(incl. individueel dieetvoorschrift 15 of 30 minuten)

  • Vervolgconsult                                    € 35,25
  • Kort vervolgconsult                           €  18,75
  • Toeslag bezoek aan huis                   € 26,75

 

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes, COPD of cadiovasculaire risico’s. Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplichte eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

 

Annuleren van afspraken

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Dit kan zowel telefonisch als per mail.

 

Niet nagekomen afspraken

Indien u zonder bericht een afspraak niet nakomt, kan de tijd die voor u gereserveerd is in rekening worden gebracht.