Vergoedingen/Tarieven 2023

In 2023 wordt dieetadvisering opnieuw voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar (tenzij je een hoger vrijwillig eigen risico hebt). Voor kinderen tot 18 jaar geldt géén eigen risico.

Na deze 3 uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend óf en hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. Je kunt in je verzekeringspolis lezen of je recht hebt op extra vergoeding.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht bestaat uit twee componenten:

  • Contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is;
  • Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Als je langer begeleid wilt worden

Wij houden met je in de gaten wanneer je 3 behandeluren op zijn en zullen dit tijdig met je bespreken. Als je geen recht meer hebt op vergoeding vanuit je (aanvullende) verzekering, gelden de volgende tarieven.

Consultsoort                                                  Tarief                         

  • Eerste consult                                       € 95,00 – €112,50   (incl. individueel dieetvoorschrift 15 of 30 minuten)
  • Vervolgconsult                                      € 37,50
  • Kort vervolgconsult                           € 20,25
  • Toeslag bezoek aan huis                  € 26,75

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes, COPD of cadiovasculaire risico’s. Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplichte eigen risico af. Je huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Annuleren van afspraken

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Dit kan zowel telefonisch als per mail.

Niet nagekomen afspraken

Indien je zonder bericht een afspraak niet nakomt, kan de tijd die voor je gereserveerd is in rekening worden gebracht.