Jouw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen. Jouw diëtist is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie tref je hier aan.